Maarja-Magdaleena Noortekeskuse kodukord

Keskus on avatud kõigile 7-26 aastastele noortele, kes soovivad meeldivalt aega viita, osa võtta erinevatest aktiivsetest tegevustest ja noorteüritustest ning leida uusi sõpru!

Selleks, et kõigil külastajatel oleks võimalik noortekeskuses meeldivalt oma vaba aega veeta on vaja järgida ka mõningaid reegleid.

Sisenedes noortekeskuse ruumidesse:
• Pühi puhtaks jalad, pane jalga vahetusjalanõud ja jäta üleriided nagisse.
• Pane oma nimi kirja.


ÜLDREEGLID:

1. Noortekeskuses oled oodatud oma vaba aega sisustama. Sa võid kasutada noortekeskuse vahendeid, osaleda noortekeskuse üritustel ning ringitöödes.
2. Noortekeskuse vahendeid kasuta heaperemehelikult ja otstarbekalt, et ka pärast Sind saaksid teised külastajad neid kasutada.
3. Ole viisakas ja abivalmis teiste keskuse külastajate ning noorsootöötajatega.
4. Noortekeskuses olles vastutad oma isiklike asjade eest ise (mobiiltelefon, dokumendid, riided, kotid, võtmed jne).
5. Korista enda järgi ja pane kasutatud vahendid oma kohale tagasi!
6. Muusikat valides arvesta ka teiste kaaslastega ning muusika tugevust reguleerib noorsootöötaja.
7. Kui Sa märkad midagi ebatavalist, ohtlikku (tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad inimesed, esemed jne), siis teata sellest koheselt noorsootöötajale. Ära hakka ise tegutsema!
8. Ära puutu ega vii kaasa asju, mis ei kuulu Sinule! Leitud asjad vii noorsootöötaja kätte.
9. Noortekeskuse vara varastades, rikkudes või lõhkudes, on Sul kohustus see tagastada, asendada või kinni maksta.
10. Noortekeskuses ja selle lähiümbruses on keelatud suitsetamine! Noortekeskust külastades on keelatud kaasa võtta alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid, neid tarbida ning viibida alkoholi- ja narkojoobes noortekeskuses.
11. Kui vajad abi või Sul on mure, siis võid julgelt pöörduda noorsootöötaja poole.
12. Alati on oodatud Sinu poolsed ideed ja mõtted, ka igasugusest teostamatust ideest saab arendada midagi head ja teostatavat.
13. Oled oodatud noortekeskuses, kuid siin viibides pea kinni kodukorrast!

Pea lugu endast ja teistest - täida viisakusreegleid:
• Ära kakle, ära ropenda ning ära suhtu teistesse külastajatesse lugupidamatult!
• Pane prügi prügikasti (ka näts on prügi)!
• Abista, juhenda ning ole eeskujuks endast pisematele külastajatele
• Ole kõigiga sõbralik ja lahke.
• Aseta enda poolt kasutatud vahendid ettenähtud kohale (sh kööginõud).
• Ära unusta lahkumisel jätta viisakalt hüvasti.