Üldinfo
Tartu Vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Kristel Altsaar
tel 526 8895  e-post kristel.altsaar@tartuvald.ee