Lähte noortekeskuse ruume on võimalik rentida sünnipäevade
tähistamiseks, hinnaga 5eur/h. Rentimise ajal on võimalik kasutada noortekeskusele kuuluvaid vahendeid, mänge jne. Rentimine
toimub kirjaliku lepingu alusel.

Noortekeskuse ees parkimine tasuta!