Lähte noortekeskusesse on oodatud kõik piirkonna suuremad ja väiksemad, sest tegevusi jagub seal igaühele. Üheskoos korraldame üritusi, teemaõhtuid, võistluseid ja väljasõite. Lähte noortekeskuse noored on justkui üks pere - kokkuhoidvad ja kaaslasi toetavad. Puudu ei jää naerukrampidest ega õpetlikest töötubadest või mõnusatest koosviibimistest.


Meie ruumid